Stijging prijzen CO2-emissierechten van grote invloed op energietarieven

De energieprijzen zijn sinds de liberalisering van de energiemarkt volop in beweging. Over het algemeen zie je bij economische groei een stijging van de prijzen en bij economische krimp een daling van de prijzen. Ondanks dat we nu in economisch onzekere tijden zitten, zie je dat de elektriciteitsprijzen nu een stuk hoger zijn dan bij de vorige economische crisis. Een deel van de oorzaak hiervan zit, naast ontwikkelingen op de wereldwijde energiemarkt, in de prijzen van CO2-emissierechten. Die zijn in de afgelopen vijf jaar namelijk verdrievoudigd en dat heeft invloed op de energietarieven die bedrijven en consumenten betalen. Tijd voor een analyse.

Wat zijn CO2-emissierechten?

Letterlijk betekent dit het ‘recht’ om CO2 te mogen uitstoten. Het merendeel van de energie in Europa wordt namelijk uit fossiele brandstoffen opgewekt en daar wordt CO2 bij uitgestoten. Om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de Europese Unie doelen bepaald en één daarvan is een emissievrije EU in 2050. Een instrument van de EU om die doelen te halen, is de emissiehandel. Al in 2005 is het European Union Emissions Trading System (EU ETS) in het leven geroepen. Dit systeem van emissierechten beperkt bedrijven in de uitstoot van CO2 en moet hen een financiële prikkel geven om te verduurzamen.

Hoe werkt dit handelssysteem?

Bedrijven krijgen jaarlijks een bepaald aantal emissierechten. Hiermee mogen bedrijven tot een bepaald niveau nog CO2 uitstoten, maar als ze over hun limiet gaan, heeft dit ‘financiële consequenties’. Die emissierechten zijn verhandelbaar en dus kunnen bedrijven die meer (lees: te veel) CO2 uitstoten, de rechten kopen van bedrijven die minder uitstoten aangezien zij nog rechten ‘over’ hebben.

Waarom worden emissierechten duurder?

De EU vermindert het aantal emissierechten geleidelijk aan en dus wordt minder uitstoten belangrijker (wat het doel van het systeem is), maar worden ook de rechten duurder door schaarste. Speculatie ligt dan natuurlijk op de loer en dus zijn er handelaren die ‘gokken’ op een stijgende vraag naar emissierechten. Een andere reden waarom de prijs van emissierechten stijgt, is dat bedrijven hun ongebruikte rechten niet verkopen maar vasthouden. Ze gebruiken hun emissierechten bij het aanvragen van overheidssteun, want sommige steunpakketten van overheden zijn gekoppeld aan de klimaatdoelstellingen van bedrijven.

Wat zijn de gevolgen voor de energieprijs?

De prijzen van CO2-emissierechten worden verwerkt in de energietarieven en beïnvloeden dus de energieprijs die bedrijven en consumenten betalen. In vijf jaar zijn de emissierechten fors duurder geworden, waardoor de energieprijs enorm is gestegen. Niets is natuurlijk zeker, maar analisten schatten in dat de prijs van emissierechten ook in de komende jaren blijft stijgen, waardoor dus ook de energietarieven blijven stijgen. De overheid gebruikt de emissierechten immers ook als middel om de klimaatdoelen op het gebied van CO2-uitstoot te halen. De voorgestelde reductiedoelen zijn overigens omhoog bijgesteld van 40% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 naar 60% minder uitstoot.

Gaan mijn energieprijzen stijgen door de stijgende CO2-emissierechten?

Uiteraard zijn meer factoren bepalend voor de hoogte van de energieprijzen. Maar zolang het merendeel van de energie in Nederland met fossiele brandstoffen wordt opgewekt, is er CO2-uitstoot. En zolang overheidsmaatregelen deze uitstoot financieel ‘bestraffen’, wordt dit verrekend in de energieprijzen. We moeten de komende jaren dus rekening houden met stijgende energieprijzen. Natuurlijk zal het aandeel duurzaam geproduceerde energie ook in Nederland wel gaan toenemen. Maar pas wanneer het aandeel CO2-vrije productie van energie echt fors toeneemt, heeft dit invloed op de CO2-prijzen en kunnen de energieprijzen weer dalen.

Alphen Energie en Martin Kalkhoven in INTO Business Alphen

In de huidige editie van INTO Business Magazine Alphen staat een interview over inkoopcollectief Alphen Energie. Samen met de Alphense ondernemer Martin Kalkhoven leggen we uit hoe we zijn horecabedrijven Maggie Blue, ’s Molenaarsbrug en Wet ’n Wild dit voorjaar hebben geholpen tijdens de lock-down als gevolg van de coronacrisis.

In de moeilijke lock-down dit voorjaar stond Kalkhoven net als veel horecaondernemers voor een behoorlijke uitdaging. Zijn zaken moesten hun deuren maar liefst drie maanden sluiten en dat kwam hard aan. Dus had hij veel begripvolle gesprekken met zijn leveranciers. Maar de energiebedrijven bleken hardvochtig en dreigden zelfs met afsluiting, net toen de maatregelen werden opgeheven. Ze waren ‘bepaald niet meedenkend’, zegt hij nu eufemistisch in het interview.

Goede relaties energiebedrijven

Overstappen naar inkoopcollectief Alphen Energie bood uitkomst, legt Houtkoop uit in het artikel. “Martin is als ondernemer met drie bedrijven gewoon keihard geraakt door de coronacrisis en lock-down”, zegt hij. “Wij hebben natuurlijk goede en nauwe relaties met energiebedrijven en werken al jaren met leveranciers die wel meedenken met klanten. In situaties als deze blijkt dat bijzonder waardevol.”

Gastheerschap naar klanten

Kalkhoven is dus erg gelukkig met de overstap en het feit dat de inkoop van energie nu goed is geregeld. “Bij Alphen Energie is onze energie nu goed en voor een heel aantrekkelijk tarief georganiseerd. Het gastheerschap naar onze klanten is onze primaire zorg en daar kunnen we ons nu weer volledig op concentreren”, zegt hij in het interview in INTO Business.

Verder lezen

Lees het hele artikel bij INTO Business

Alphen Energie begeleidt bij Informatieplicht Energiebesparing

Alphense bedrijven die aan de wet Informatieplicht Energiebesparing moeten voldoen, kunnen voor begeleiding ook terecht bij EnergyProof. De wet wordt al op 1 juli 2019 van kracht en is voor sommige bedrijven best complex. Het Alphense bedrijf EnergyProof kan indien gewenst zelfs de melding doen namens een bedrijf.

De Informatieplicht is bedoeld om organisaties te stimuleren tot maatregelen voor energiebesparing. De wet geldt voor bedrijven en instellingen uit één van de 19 geselecteerde branches die tevens een jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. “De wetgeving is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt”, vertelt Bart Houtkoop van EnergyProof en initiatiefnemer van Alphen Energie. “De procedures kunnen best complex zijn en bedrijven moeten een aantal stappen nemen om de melding goed te kunnen doen.”

Begeleiding

Alphen Energie is een inkoopcollectief van EnergyProof voor bedrijven in Alphen aan den Rijn en omgeving. EnergyProof ondersteunt bedrijven en organisaties bij de inkoop van energie, adviseert hen op het gebied van energiemanagement en begeleidt inkoopcollectieven waaronder dus Alphen Energie maar ook bijvooorbeeld HISWA Energie.

EnergyProof biedt ook maatwerk advisering rondom wet- en regelgeving op het gebied van energie, zoals bij de wet Informatieplicht Energiebesparing. “We kunnen bedrijven en organisaties helpen met de procedures, audits en zelfs de definitieve melding. Zo voldoen ze tijdig aan de nieuwe wetgeving. Dat is belangrijk want bedrijven krijgen geen oproep of brief van de overheid maar zijn zelf verantwoordelijk voor de melding”, vertelt Houtkoop. “Daarbij werken we samen met een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van wetgeving, procedures en audits.”

Succesvolle campagne

EnergyProof heeft klanten en andere relaties dit voorjaar geïnformeerd over de wetgeving en de eigen nieuwe dienstverlening. “Deze campagne is zeer succesvol want veel bedrijven reageren. Er blijkt dus behoefte aan informatie en begeleiding op dit vlak”, zegt Bart Houtkoop. “Bedrijven ervaren dit soort nieuwe wetgeving namelijk als ingewikkeld en concentreren zich liever op hun core business. We zijn dan ook blij dat we klanten en andere bedrijven op deze manier kunnen ontzorgen.”

Informatie

Lees ook het uitgebreide artikel over de Informatieplicht Energiebesparing >>

Alphen Energie is voor vragen over de Informatieplicht bereikbaar via EnergyProof op 0172 72 26 12 of via meedoen@alphenenergie.nl

Fizzi in zee met inkoopcollectief Alphen Energie

Fizzi wordt deelnemer van inkoopcollectief Alphen Energie. Na het openen van de eerste winkel in Kerk en Zanen heeft Fizzi sinds 2016 ook een winkel aan het Kennedyplein in Nieuwkoop en sinds 2018 de derde winkel in de Alphense Herenhof. Voor die laatste vestiging zocht de viswinkel een energieleverancier en kwam uit bij Alphen Energie. Door deelname aan het collectief profiteren zij van voordelige tarieven en ondersteuning.

De lokale aard van het collectief is volgens mede-eigenaar Mareille Jonker een van de hoofdredenen voor de deelname aan Alphen Energie. “We moesten na de opening van onze nieuwe winkel in de Herenhof zelf een energieleverancier uitzoeken”, vertelt Jonker. “Dan is het wel zo leuk om met lokale bedrijven in zee te gaan.”

Prettig en persoonlijk

Jonker is tevreden over de deelname aan Alphen Energie en de dienstverlening van Bart Houtkoop van EnergyProof die het collectief bijna twee jaar geleden heeft opgezet. “Bart heeft alle aansluitingen en contracten voor de energie in orde gemaakt. Zeker in alle hectiek van een nieuwe vestiging is het heel fijn als iemand je daarin ontzorgt. We konden met iedere vraag heel gemakkelijk bij hem terecht en we kregen altijd snel antwoord”, aldus Jonker.

Geen zorgen

Door de deelname aan het collectief hoeft Fizzi zich niet druk te maken over de energie in de winkel. “Bart heeft meerdere opties doorlopen en aan ons voorgelegd. Na een uitvoerige voorbereiding hebben we nu uiteindelijk een prima energieleverancier. We weten dat het goed zit en we vinden het fijn dat we ons hier geen zorgen over hoeven maken”, aldus een tevreden Jonker.

Bloemen Architecten koopt energie in via Alphen Energie

Bloemen Architecten wordt deelnemer aan Alphen Energie. Het bedrijf van Jeoffrey Bloemen gaat verhuizen en was op zoek naar een energieleverancier. Door deelname aan Alphen Energie profiteert zijn bureau van voordelige tarieven en heeft hij bovendien geen omkijken naar de contracten en aansluitingen.

Aanleiding voor de verhuizing van Bloemen Architecten was dat de medewerkers in het huidige kantoor aan de Wilhelminalaan niet allemaal tegelijkertijd op één verdieping kunnen samenwerken. Het bedrijf verhuist na de zomer naar een pand aan de Eikenlaan in de Rijnhaven waar dat volgens eigenaar Jeoffrey Bloemen wel kan. Sterker nog, het is er zo groot dat hij ook kantoorruimte kan aanbieden aan andere bedrijven. Het pand wordt dus een nieuw bedrijfsverzamelgebouw en gaat vermoedelijk “Het Kantoor” heten.

Masterplan

Bloemen is momenteel vooral druk met het masterplan voor het gebouw. “Het pand dateert uit de jaren ‘70 en bevat cellenkantoren. We gaan het interieur leeg halen en er een open ruimte van maken die we flexibel gaan gebruiken. Ons bureau neemt ongeveer een derde van de ruimte en de rest kunnen we aanbieden aan andere bedrijven. Er zijn al partijen die willen aanschuiven”, vertelt Bloemen. “Samen sluiten we aan bij de visie van “De Werf”. Dat wordt een gebied met bedrijven in de creatieve maakindustrie. “Het Kantoor” biedt ruimte aan creatieve denkers. Denkers en doeners zitten zo dicht bij elkaar. Of de verhuizing na de zomervakantie al lukt, is de vraag want het is nu heel druk in de bouw.”

Wederkerigheid

Bloemen hecht veel waarde aan wederkerigheid en heeft voor de inkoop van energie mede daarom gekozen voor Alphen Energie. Van andere Alphense ondernemers hoorde hij positieve verhalen over het inkoopcollectief en dus klopte hij aan. “Als we producten of diensten inkopen, doen we dat graag bij een lokale partij als het kwalitatief en prijstechnisch in orde is. In dit geval kon dat prima want de prijs is goed, Alphen Energie is een lokaal netwerk en persoonlijk contact is belangrijk”, zegt Bloemen. “Bovendien biedt Alphen Energie de mogelijkheid om energie duurzaam in te kopen. Dat hebben we gevraagd want we vinden duurzaamheid belangrijk en dragen dat uit. De beslissing was dus snel genomen.”

Impact Informatieplicht voor ondernemers helder uitgelegd

Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen van kracht. Deze verplichting moet overheden en bedrijven stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen. De wetgeving is echter niet van toepassing op alle bedrijven. Maar geldt die ook voor uw bedrijf?

Belangrijk om weten; u krijgt géén oproep of brief. U moet er zelf achteraan. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over de wet Informatieplicht op een rijtje gezet. Hieronder leest u wat dit betekent en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing eigenlijk?

De wet Informatieplicht Energiebesparing is een uitvloeisel van het Energieakkoord 2013-2020. De overheid verplicht bedrijven hiermee om vóór 1 juli 2019 te melden wat de status is van hun energiebesparende maatregelen. De melding is een nulmeting en over 4 jaar moet u opnieuw rapporteren. Als de wetgeving ook op uw bedrijf van toepassing is, moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.


Informatieve video van RVO over de Informatieplicht


Voor welke bedrijven geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen in 19 bedrijfstakken en die jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) verbruiken. Als dit voor uw bedrijf het geval is, dan moet u voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Maar of uw bedrijf onder de wetgeving valt, kan best lastig zijn om te bepalen. Ons team kan met u meekijken en u indien nodig begeleiden met de melding.

Zijn er nog uitzonderingen?

Voor de meldingsplicht gelden uitzonderingen voor deze bedrijven en instellingen:

 • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer)
 • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
 • Type C-inrichtingen (artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer)
 • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Wat zijn de aanvullende verplichtingen in de energie-auditplicht?

Sommige bedrijven moeten ook een energie-auditplicht uitvoeren en indienen. Deze EED geldt voor bedrijven met tenminste 250 fte, een jaaromzet van tenminste €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Bedrijven met de EED-plicht moeten ook voldoen aan de Informatieplicht en de rapportage indienen vóór 5 december 2019.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst?

De overheid heeft per bedrijfstak zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren. In die EML staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De geactualiseerde maatregelenlijst is inmiddels gepubliceerd.

Hoe moet de melding worden ingediend?

Bedrijven dienen hun besparingsmaatregelen in bij het eLoket. Dit is de online portal van de overheid waar aanvragen (zoals voor subsidies) digitaal kunnen worden ingediend. Het eLoket is inmiddels ook opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing.

Zijn er kosten verbonden aan de melding?

Er kunnen (jaarlijkse) kosten zijn voor het inloggen op het eLoket. Hiervoor heeft u een e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Let op; de sleutel moet worden aangevraagd en het kan enkele dagen duren voordat u uw sleutel ontvangt. Als wij of onze partner uw aanvraag voor u begeleiden, heeft u geen e-herkenning nodig. Met vragen kunt u contact opnemen met ons team.

Welke gegevens zijn vereist voor een registratie?

De definitieve complete lijst van gegevens voor de rapportage is nog onbekend. Wel is al bekend dat u de volgende gegevens moet aanleveren:

 • KvK-nummer, NAW-gegevens indiener, NAW-gegevens intermediair, bedrijfstak
 • Verbruik elektriciteit, gas en/of warmte
 • Per maatregel in de Maatregellijst (EML) keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden:
  • Niet van toepassing
  • Gedeeltelijk uitgevoerd
  • Uitgevoerd
  • Niet uitgevoerd, maar er een alternatieve maatregel getroffen
  • Niet uitgevoerd
 • Indien een alternatieve maatregel is getroffen ter vervanging van de maatregel uit de EML, dan moet u onderbouwen of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt.
 • Het is niet verplicht een toelichting te geven waarom een maatregel niet is genomen. Wij raden u wel aan om vragen van het bevoegd gezag voor te zijn.

Kan een melding na het indienen nog worden gewijzigd?

Het is mogelijk om na 1 juli via het eLoket nog wijzigingen aan te brengen in uw rapportage. De oorspronkelijke rapportage wordt niet aangepast maar er wordt een nieuwe gewijzigde melding opgesteld door het eLoket, met een nieuw registratienummer.

Is er toezicht op naleving Informatieplicht Energiebesparing?

De overheid heeft in beeld welke bedrijven vallen onder de Informatieplicht. Als dit voor uw bedrijf geldt, krijgt u, net als de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen, vanaf 2 juli 2019 toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan riskeert u een dwangsom.

Hulp of ondersteuning nodig?

De wetgeving rond de Informatieplicht Energiebesparing kan complex zijn. De individuele situatie van bedrijven maakt dat het toch vrij ingewikkeld kan zijn of u in de regeling valt. Bovendien heeft u binnen uw bedrijf wel wat anders aan uw hoofd. Laat ons daarom weten hoe we u kunnen begeleiden. Schroom daarom niet contact op te nemen met ons team met uw vragen.

Van der Holst Foodservice stapt in Alphen Energie

Van der Holst Foodservice is begin oktober aangesloten bij Alphen Energie. Eigenaar Richard van der Holst gaat komende jaren zo’n €700 per jaar minder betalen dan als hij bij zijn huidige leverancier op een nieuw aanbod was ingegaan.

Richard van der Holst is via Alphen INTO Business in contact gekomen met Bart Houtkoop van EnergyProof, de initiatiefnemer van Alphen Energie. Na een analyse van de huidige situatie was snel duidelijk dat Alphen Energie aanmerkelijk goedkoper is. Sterker nog, Van der Holst gaat niet meer betalen voor zijn energie, maar juist minder. Aansluiting was dus een logische stap.

Melkboer

Van der Holst Foodservice is een echt Alphens bedrijf en bestaat al 51 jaar. Het bedrijf is oorspronkelijk begonnen als melkboer. maar er is veel veranderd in de jaren. Richard heeft de zaak in 1997 overgenomen en heeft het bedrijf omgevormd tot een leverancier van zakelijke klanten.

Banketbakkerij Stevers sluit aan bij Alphen Energie

De Alphense banketbakkerij Stevers is deze maand aangesloten bij Alphen Energie. Eigenaar Ard van den Berg bespaart zo bijna €1.900 per jaar op de kosten van energie. De grootste winst zit in de kosten voor elektra want die zijn hoog door de zware machines in het bedrijf.

Van den Berg is uitermate lovend over het initiatief van Alphen Energie. Hij zag afgelopen maanden diverse collega’s in het centrum aansluiten en was nieuwsgierig. Een kort gesprek met initiatiefnemer Bart Houtkoop van Alphen Energie was genoeg om hem te overtuigen. “Dit is geen verkooppraatje”, zegt Van den Berg. “We worden veel benaderd door partijen waar we geen goed gevoel bij hebben en daar heb ik geen zin in. Alphen Energie is vertrouwd en andere bekenden doen ook mee.”

Van den Berg heeft als ondernemer dus één zorg minder en kan zich met meer aandacht richten op de banketbakkerij. Stevers is een bekende naam in Alphen aan den Rijn en daar is hij trots op. In 2021 staat er precies 100 jaar een bakkerszaak op die plek. “Als ondernemer moet je een duizendpoot zijn en dus is het fijn dat ik geen omkijken heb gehad naar de keuze voor een energieleverancier en zaken als overstappen.”

Besparingen

Stevers bespaart per jaar dus bijna €1.900 waarvan het verreweg meest op elektra waarop hij bijna 25% minder betaalt. Dat is wel zo lekker, vindt Van den Berg vanzelfsprekend. Hij heeft andere leveranciers wel in de gelegenheid gesteld om een voorstel te doen maar die sloegen de plank helemaal mis, legt hij uit. “We verbruiken veel stroom door de zware machines in ons bedrijf. Onze elektriciteitsrekening is dus elke maand fors”, weet Van den Berg. “Alphen Energie heeft ons op een proactieve manier geholpen en dat is wat we van een leverancier anno 2018 verwachten. Bart heeft netjes een rekensom gemaakt en als je dit soort besparingen ziet, dan hoef ik daar niet lang over na te denken.”

Slagerij Marco Ridder sluit aan bij Alphen Energie

De Alphense slagerij Marco Ridder is sinds dit voorjaar deelnemer aan Alphen Energie en bespaart zo jaarlijks €600 op de elektriciteitsrekening. Dit is 10 procent van de jaarlijkse energiekosten en eigenaar Marco Ridder is uiteraard verguld met de besparingen.

Marco Ridder kwam eind vorig jaar in contact met Bart Houtkoop van EnergyProof die het inkoopcollectief Alphen Energie begeleidt. Na een analyse van de energiekosten van het bedrijf was Ridder vrij snel overtuigd. “Dergelijke besparingen kunnen we zelf natuurlijk niet realiseren”, zegt Ridder. “We worden vaak gebeld door bedrijven die allemaal zeggen dat we te veel betalen voor onze energie maar daar ben ik gauw klaar mee. Ik gun het aan een lokaal initiatief als Alphen Energie. Een initiatief als dit moet het hebben van de olievlek werking. Wederkerigheid is belangrijk en daarin moeten we mekaar als ondernemers helpen.”

Slagersfamilie

Marco Ridder komt uit een echte slagersfamilie en leerde het vak van zijn vader. Zijn broer, oom en neven hebben ook eigen slagerijen. Ridder startte zijn eigen slagerij ruim 20 jaar geleden in winkelcentrum De Aarhof in Alphen aan den Rijn. Hij specialiseert in kwalitatief vlees voor een aantrekkelijke prijs en daarnaast bereiden hij en zijn medewerkers dagelijks verse maaltijden, tapenade, sausen, belegde broodjes en salades.

Overstap geregeld

Ridder is heel tevreden over zijn deelname aan Alphen Energie. “De overstap en contracten waren snel en efficiënt geregeld. Voor ondernemers is die papierwinkel allemaal veel gedoe en daar hebben we geen tijd voor”, aldus Ridder die komende jaren waarschijnlijk met EnergyProof gaat kijken naar andere besparingen. “Winkelcentrum De Aarhof wordt komende jaren verbouwd dus daar zijn we blij mee. We zullen dan wel moeten gaan bekijken of en hoe we de energie organiseren. Ik sluit niet uit dat EnergyProof ons daarmee gaat ondersteunen want ze hebben ons afgelopen tijd uitstekend geholpen.

Energietarieven Alphen Energie momenteel zeer gunstig

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energiemarkt het afgelopen jaar enorm is gestegen en naar verwachting zullen de elektriciteit- en gastarieven in de nabije toekomst ook niet dalen. EnergyProof heeft namens Alphen Energie nog volume beschikbaar waardoor deelnemers aan dit inkoopcollectief profiteren van zeer aantrekkelijke tarieven. Overstappen is nu dus aantrekkelijker dan ooit.

Het is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen hoe de energieprijzen zich in de toekomst ontwikkelen want dit is een complexe markt. De schommelingen op de energiemarkt en daarmee de (dagelijkse) prijs van gas en elektriciteit zijn afhankelijk van veel factoren. Economische en politieke ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben de meeste invloed op de prijs. Vraag en aanbod is een andere belangrijke factor. Zelfs de weersomstandigheden hebben invloed op de energiemarkt.

EnergyProof heeft voor deelnemers aan inkoopcollectief Alphen Energie nog volume beschikbaar tegen het zeer gunstige tarief dat is overeengekomen met onze leverancier Engie. Het is vrijwel uitgesloten dat u deze tarieven nu kunt krijgen van een energieleverancier.

Wat kunt u doen?

Ook als u een doorlopend contract heeft, kan het interessant als we even meekijken naar dit contract. Het kostenvoordeel van overstappen kan immers hoger zijn dan een mogelijke opzegboete van uw energieleverancier. Of we kunnen ervoor zorgen dat u aan het einde van uw contract naadloos overstapt het voordelige tarief van Alphen Energie.

Mail een jaaropgave of maandfactuur van uw energieleverancier naar meedoen@alphenenergie.nl of bekijk de bedrijven die u voorgingen op onze site.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact