Energietarieven Alphen Energie momenteel zeer gunstig

Het zal niemand zijn ontgaan dat de energiemarkt het afgelopen jaar enorm is gestegen en naar verwachting zullen de elektriciteit- en gastarieven in de nabije toekomst ook niet dalen. EnergyProof heeft namens Alphen Energie nog volume beschikbaar waardoor deelnemers aan dit inkoopcollectief profiteren van zeer aantrekkelijke tarieven. Overstappen is nu dus aantrekkelijker dan ooit.

Het is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen hoe de energieprijzen zich in de toekomst ontwikkelen want dit is een complexe markt. De schommelingen op de energiemarkt en daarmee de (dagelijkse) prijs van gas en elektriciteit zijn afhankelijk van veel factoren. Economische en politieke ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben de meeste invloed op de prijs. Vraag en aanbod is een andere belangrijke factor. Zelfs de weersomstandigheden hebben invloed op de energiemarkt.

EnergyProof heeft voor deelnemers aan inkoopcollectief Alphen Energie nog volume beschikbaar tegen het zeer gunstige tarief dat is overeengekomen met onze leverancier Engie. Het is vrijwel uitgesloten dat u deze tarieven nu kunt krijgen van een energieleverancier.

Wat kunt u doen?

Ook als u een doorlopend contract heeft, kan het interessant als we even meekijken naar dit contract. Het kostenvoordeel van overstappen kan immers hoger zijn dan een mogelijke opzegboete van uw energieleverancier. Of we kunnen ervoor zorgen dat u aan het einde van uw contract naadloos overstapt het voordelige tarief van Alphen Energie.

Mail een jaaropgave of maandfactuur van uw energieleverancier naar meedoen@alphenenergie.nl of bekijk de bedrijven die u voorgingen op onze site.

ACM gaat onduidelijke energiefacturen weer aanpakken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onduidelijke energiefacturen opnieuw aanpakken. De controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de facturen blijft volgens de toezichthouder vaak te slecht en heeft hiervoor eerder al waarschuwingen gegeven.

Onduidelijke energienotaDe ACM heeft de facturen van 40 energiebedrijven onderzocht. Daarvan stuurden er 16 leveranciers duidelijke facturen en moeten 21 bedrijven nog stappen zetten. Drie bedrijven presteerden zo slecht dat de ACM naar eigen zeggen dreigt met een dwangsom als ze de zaken begin volgend jaar niet orde hebben. Namen van energieleveranciers die de waarschuwing hebben gekregen, maakt de ACM niet bekend.

Begrijpelijkheid

Consumenten hebben recht op een energierekening die zij kunnen controleren en begrijpen, vindt de ACM die vooral de begrijpelijkheid van facturen heeft onderzocht. Er is gekeken of die makkelijk te herleiden zijn naar het contract en of tariefwijzigingen afzonderlijk zichtbaar waren. Directeur Bernadette van Buchem van de ACM zegt dat bijna de helft van de consumenten de energierekening doorneemt. “Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs”, aldus van Buchem.

Energiebedrijven

De energiebedrijven die die volgens de ACM voldoen aan de uitgangspunten van controleerbare en begrijpelijke facturen zijn: WoonEnergie, om, NLE, DVEP Energie, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, Essent, HVC, MAIN Energie, Oxxio, Qurrent, Qwint Energie, Pure Energie, ServiceHouse en Vandebron.

BronACM

Energietips: naleving Europese Energie-Efficiency Richtlijn

Klanten en relaties vragen ons steeds vaker naar de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Deze EED-richtlijn bestaat al een paar jaar en uit het toenemend aantal vragen leiden we af dat overheid misschien strenger handhaaft. Wat is die EED-richtlijn eigenlijk?

De EED-richtlijn heet formeel Energy Efficiency Directive of Europese Energie-Efficiency Richtlijn en bestaat al sinds 2012. De Europese Unie heeft de richtlijn opgezet om bedrijven te stimuleren om stappen te maken op het gebied van energiebesparing. De EED-richtlijn vermeldt ook de Europese doelstelling van een 20 procent lagere energieverbruik in de EU in 2020. In de richtlijn staan verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven en sinds juli 2015 zijn twee verplichtingen (artikelen 8 en 14) van kracht. In artikel 8 staat dat grote ondernemingen moeten werken aan energie-audits. En artikel 14 betreft de kosten/baten-analyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

eed audit stappenplan
Stappenplan om de auditplicht te bepalen.

Voorwaarden

De overheid heeft een stappenplan waarmee bedrijven kunnen uitzoeken of de regeling op hen van toepassing is. De regels gelden met name voor (een beperkt aantal) grote bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • meer dan 250 FTE
  • een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
  • een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro

Uitzonderingen

Overigens zijn bepaalde bedrijven ontzien van de EED-verplichting, namelijk bedrijven die al standaard een audit uitvoeren, die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. De overheid kan bovendien bepaalde bedrijven geheel of gedeeltelijk vrijstellen als ze de energie-auditplicht op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld omdat zij een duurzaam keurmerk voeren of de erkende maatregelen aanpak volgen. Verder is het voor ondernemingen die tot een groter concern behoren in bepaalde gevallen een concernaanpak mogelijk.

Vragen?

Erkende consultancybureaus mogen de EED-audits uitvoeren voor bedrijven. Vanuit Alphen Energie of EnergyProof kunnen wij u in contact brengen met gespecialiseerde partners in ons netwerk die we kunnen aanbevelen.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact