Alphen Energie en Martin Kalkhoven in INTO Business Alphen

In de huidige editie van INTO Business Magazine Alphen staat een interview over inkoopcollectief Alphen Energie. Samen met de Alphense ondernemer Martin Kalkhoven leggen we uit hoe we zijn horecabedrijven Maggie Blue, ’s Molenaarsbrug en Wet ’n Wild dit voorjaar hebben geholpen tijdens de lock-down als gevolg van de coronacrisis.

In de moeilijke lock-down dit voorjaar stond Kalkhoven net als veel horecaondernemers voor een behoorlijke uitdaging. Zijn zaken moesten hun deuren maar liefst drie maanden sluiten en dat kwam hard aan. Dus had hij veel begripvolle gesprekken met zijn leveranciers. Maar de energiebedrijven bleken hardvochtig en dreigden zelfs met afsluiting, net toen de maatregelen werden opgeheven. Ze waren ‘bepaald niet meedenkend’, zegt hij nu eufemistisch in het interview.

Goede relaties energiebedrijven

Overstappen naar inkoopcollectief Alphen Energie bood uitkomst, legt Houtkoop uit in het artikel. “Martin is als ondernemer met drie bedrijven gewoon keihard geraakt door de coronacrisis en lock-down”, zegt hij. “Wij hebben natuurlijk goede en nauwe relaties met energiebedrijven en werken al jaren met leveranciers die wel meedenken met klanten. In situaties als deze blijkt dat bijzonder waardevol.”

Gastheerschap naar klanten

Kalkhoven is dus erg gelukkig met de overstap en het feit dat de inkoop van energie nu goed is geregeld. “Bij Alphen Energie is onze energie nu goed en voor een heel aantrekkelijk tarief georganiseerd. Het gastheerschap naar onze klanten is onze primaire zorg en daar kunnen we ons nu weer volledig op concentreren”, zegt hij in het interview in INTO Business.

Verder lezen

Lees het hele artikel bij INTO Business

Alphen Energie begeleidt bij Informatieplicht Energiebesparing

Alphense bedrijven die aan de wet Informatieplicht Energiebesparing moeten voldoen, kunnen voor begeleiding ook terecht bij EnergyProof. De wet wordt al op 1 juli 2019 van kracht en is voor sommige bedrijven best complex. Het Alphense bedrijf EnergyProof kan indien gewenst zelfs de melding doen namens een bedrijf.

De Informatieplicht is bedoeld om organisaties te stimuleren tot maatregelen voor energiebesparing. De wet geldt voor bedrijven en instellingen uit één van de 19 geselecteerde branches die tevens een jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken. “De wetgeving is ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt”, vertelt Bart Houtkoop van EnergyProof en initiatiefnemer van Alphen Energie. “De procedures kunnen best complex zijn en bedrijven moeten een aantal stappen nemen om de melding goed te kunnen doen.”

Begeleiding

Alphen Energie is een inkoopcollectief van EnergyProof voor bedrijven in Alphen aan den Rijn en omgeving. EnergyProof ondersteunt bedrijven en organisaties bij de inkoop van energie, adviseert hen op het gebied van energiemanagement en begeleidt inkoopcollectieven waaronder dus Alphen Energie maar ook bijvooorbeeld HISWA Energie.

EnergyProof biedt ook maatwerk advisering rondom wet- en regelgeving op het gebied van energie, zoals bij de wet Informatieplicht Energiebesparing. “We kunnen bedrijven en organisaties helpen met de procedures, audits en zelfs de definitieve melding. Zo voldoen ze tijdig aan de nieuwe wetgeving. Dat is belangrijk want bedrijven krijgen geen oproep of brief van de overheid maar zijn zelf verantwoordelijk voor de melding”, vertelt Houtkoop. “Daarbij werken we samen met een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van wetgeving, procedures en audits.”

Succesvolle campagne

EnergyProof heeft klanten en andere relaties dit voorjaar geïnformeerd over de wetgeving en de eigen nieuwe dienstverlening. “Deze campagne is zeer succesvol want veel bedrijven reageren. Er blijkt dus behoefte aan informatie en begeleiding op dit vlak”, zegt Bart Houtkoop. “Bedrijven ervaren dit soort nieuwe wetgeving namelijk als ingewikkeld en concentreren zich liever op hun core business. We zijn dan ook blij dat we klanten en andere bedrijven op deze manier kunnen ontzorgen.”

Informatie

Lees ook het uitgebreide artikel over de Informatieplicht Energiebesparing >>

Alphen Energie is voor vragen over de Informatieplicht bereikbaar via EnergyProof op 0172 72 26 12 of via meedoen@alphenenergie.nl

Impact Informatieplicht voor ondernemers helder uitgelegd

Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen van kracht. Deze verplichting moet overheden en bedrijven stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen. De wetgeving is echter niet van toepassing op alle bedrijven. Maar geldt die ook voor uw bedrijf?

Belangrijk om weten; u krijgt géén oproep of brief. U moet er zelf achteraan. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over de wet Informatieplicht op een rijtje gezet. Hieronder leest u wat dit betekent en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing eigenlijk?

De wet Informatieplicht Energiebesparing is een uitvloeisel van het Energieakkoord 2013-2020. De overheid verplicht bedrijven hiermee om vóór 1 juli 2019 te melden wat de status is van hun energiebesparende maatregelen. De melding is een nulmeting en over 4 jaar moet u opnieuw rapporteren. Als de wetgeving ook op uw bedrijf van toepassing is, moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.


Informatieve video van RVO over de Informatieplicht


Voor welke bedrijven geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen in 19 bedrijfstakken en die jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) verbruiken. Als dit voor uw bedrijf het geval is, dan moet u voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Maar of uw bedrijf onder de wetgeving valt, kan best lastig zijn om te bepalen. Ons team kan met u meekijken en u indien nodig begeleiden met de melding.

Zijn er nog uitzonderingen?

Voor de meldingsplicht gelden uitzonderingen voor deze bedrijven en instellingen:

 • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer)
 • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
 • Type C-inrichtingen (artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer)
 • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Wat zijn de aanvullende verplichtingen in de energie-auditplicht?

Sommige bedrijven moeten ook een energie-auditplicht uitvoeren en indienen. Deze EED geldt voor bedrijven met tenminste 250 fte, een jaaromzet van tenminste €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Bedrijven met de EED-plicht moeten ook voldoen aan de Informatieplicht en de rapportage indienen vóór 5 december 2019.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst?

De overheid heeft per bedrijfstak zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren. In die EML staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De geactualiseerde maatregelenlijst is inmiddels gepubliceerd.

Hoe moet de melding worden ingediend?

Bedrijven dienen hun besparingsmaatregelen in bij het eLoket. Dit is de online portal van de overheid waar aanvragen (zoals voor subsidies) digitaal kunnen worden ingediend. Het eLoket is inmiddels ook opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing.

Zijn er kosten verbonden aan de melding?

Er kunnen (jaarlijkse) kosten zijn voor het inloggen op het eLoket. Hiervoor heeft u een e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Let op; de sleutel moet worden aangevraagd en het kan enkele dagen duren voordat u uw sleutel ontvangt. Als wij of onze partner uw aanvraag voor u begeleiden, heeft u geen e-herkenning nodig. Met vragen kunt u contact opnemen met ons team.

Welke gegevens zijn vereist voor een registratie?

De definitieve complete lijst van gegevens voor de rapportage is nog onbekend. Wel is al bekend dat u de volgende gegevens moet aanleveren:

 • KvK-nummer, NAW-gegevens indiener, NAW-gegevens intermediair, bedrijfstak
 • Verbruik elektriciteit, gas en/of warmte
 • Per maatregel in de Maatregellijst (EML) keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden:
  • Niet van toepassing
  • Gedeeltelijk uitgevoerd
  • Uitgevoerd
  • Niet uitgevoerd, maar er een alternatieve maatregel getroffen
  • Niet uitgevoerd
 • Indien een alternatieve maatregel is getroffen ter vervanging van de maatregel uit de EML, dan moet u onderbouwen of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt.
 • Het is niet verplicht een toelichting te geven waarom een maatregel niet is genomen. Wij raden u wel aan om vragen van het bevoegd gezag voor te zijn.

Kan een melding na het indienen nog worden gewijzigd?

Het is mogelijk om na 1 juli via het eLoket nog wijzigingen aan te brengen in uw rapportage. De oorspronkelijke rapportage wordt niet aangepast maar er wordt een nieuwe gewijzigde melding opgesteld door het eLoket, met een nieuw registratienummer.

Is er toezicht op naleving Informatieplicht Energiebesparing?

De overheid heeft in beeld welke bedrijven vallen onder de Informatieplicht. Als dit voor uw bedrijf geldt, krijgt u, net als de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen, vanaf 2 juli 2019 toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan riskeert u een dwangsom.

Hulp of ondersteuning nodig?

De wetgeving rond de Informatieplicht Energiebesparing kan complex zijn. De individuele situatie van bedrijven maakt dat het toch vrij ingewikkeld kan zijn of u in de regeling valt. Bovendien heeft u binnen uw bedrijf wel wat anders aan uw hoofd. Laat ons daarom weten hoe we u kunnen begeleiden. Schroom daarom niet contact op te nemen met ons team met uw vragen.

Windhorst Transport deelnemer in Alphen Energie

Windhorst Transport is eerder dit jaar aangesloten bij Alphen Energie en bespaart zo jaarlijks meer dan € 3.000 op de kosten voor gas en elektriciteit. Dit aanzienlijke bedrag is 12 procent van de energierekening van het bedrijf uit Hazerswoude-Dorp. Daarnaast profiteert Windhorst nog van individuele begeleiding met een voordeel van € 4.000 als resultaat.

Directeur Arjan Maaskant van Windhorst Transport is meer dan tevreden over aansluiting bij Alphen Energie want hij bespaart zo flink op de energiekosten van het bedrijf. Maar deelname zorgde voor nog een extra voordeel in de vorm van een teruggave op de energiebelasting van bijna € 4.000 euro, legt Maaskant uit. “We hebben twee elektra- en twee gasaansluitingen in 1 pand en wisten niet dat we daardoor te veel energiebelasting betaalden. De kwestie was nooit aan het licht gekomen als Bart Houtkoop van EnergyProof ons daar niet op had geattendeerd tijdens de intake voor Alphen Energie. De extra maatwerk advisering die Alphen Energie biedt, blijkt een belangrijk pluspunt van het collectief. En de komende jaren betalen we dus ook structureel minder energiebelasting dus dat is helemaal lekker.”

Samen optrekken

windhorst3 750x500Windhorst Transport is een in 1983 opgericht familiebedrijf in Hazerswoude-Dorp dat nog steeds en snel groeit. Het bedrijf specialiseert in warehousing en opslag voor klanten, transport naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland en distributie van levensmiddelen in de Benelux. Hoewel het hem soms ontbreekt aan de tijd, vindt Maaskant dat bedrijven altijd sterker staan door samenwerking. Dat kan in verenigingen zoals VOA of via collectieve inkoop zoals Alphen Energie. “Je profiteert dan van elkaars expertise”, aldus Maaskant.

“We ervaren de ondersteuning vanuit Alphen Energie als heel positief en professioneel. Ze hebben echt kennis van de markt en het lijkt of ze op een heel gunstig moment bij een grote speler hebben ingekocht. Ik heb er zelf ook tijd in gestoken maar er was toch een aanzienlijk verschil tussen wat ik voor elkaar kon krijgen en de tarieven die via Alphen Energie mogelijk zijn.”

Individuele advisering

Het voorbeeld van Windhorst staat niet op zichzelf. Ook andere bedrijven die zich bij Alphen Energie hebben aangesloten, zijn op individuele basis geholpen met analyses van hun energiekosten. “Namens het collectief inventariseren we vrijwel altijd de lopende contracten van het bedrijf en vaak valt ons oog dan op andere besparingsmogelijkheden dan alleen inkoop”, zegt Bart Houtkoop van EnergyProof. “In dit geval kon Windhorst hun verbruik van meerdere panden op één locatie optellen wat voordeliger is met het doorlopen van de energiebelastingstaffels. Dit proces hebben we namens hen begeleid en voor elkaar gekregen dat de regelgeving met terugwerkende kracht is toegepast voor de jaren 2014 tot en met 2017. Het resultaat is dus een forse teruggave en daar zijn we best trots op.”

bart verburg alfreds alphen aan den rijn

Alfreds voorziet besparingen met vier nullen

Alfreds is al ruim twee jaar een tevreden klant van EnergyProof en stapt later dit jaar in bij Alphen Energie. Sinds 2015 bespaart mede-eigenaar Bart Verburg van het bekende Alphense restaurant al fors op de gasaansluiting maar als het elektriciteitscontract eind 2017 afloopt, lopen zijn besparingen in de vier nullen.

Sinds EnergyProof de inkoop van energie regelt, heeft restaurant Alfreds al meer dan 2.600 euro bespaard op de gasrekening wat neerkomt op 27 procent van de jaarlijkse energiekosten. Later dit jaar eindigt het elektriciteitscontract dat op advies van EnergyProof nog niet is opengebroken. “De opzegboete van de energieleverancier was simpelweg hoger dan de voorziene besparing”, zegt Verburg. “Als het contract eind 2017 echter afloopt, gaat we ook meedoen aan Alphen Energie. We hebben samen met EnergyProof uitgerekend dat we ruim 10.000 euro per jaar gaan besparen op de elektriciteitskosten. Die besparing is ruim de helft (53 procent) van onze huidige inkoopkosten.”

Maatwerk Alphen Energie

Naast de besparingen op de periodieke kosten heeft EnergyProof gekeken naar overige mogelijkheden voor kostenreducties. Zo kan er ook nog eens bespaard op de contractcapaciteit van de transportkosten en de kosten voor meetdiensten. Uit het voorbeeld van Alfreds blijkt dus maar dat bedrijven die bij Alphen Energie instappen niet alleen goedkopere tarieven kunnen bedingen maar maatwerk begeleiding krijgen bij het reduceren van al hun energiekosten.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact