Energietips: naleving Europese Energie-Efficiency Richtlijn

4,747 Views

Klanten en relaties vragen ons steeds vaker naar de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Deze EED-richtlijn bestaat al een paar jaar en uit het toenemend aantal vragen leiden we af dat overheid misschien strenger handhaaft. Wat is die EED-richtlijn eigenlijk?

De EED-richtlijn heet formeel Energy Efficiency Directive of Europese Energie-Efficiency Richtlijn en bestaat al sinds 2012. De Europese Unie heeft de richtlijn opgezet om bedrijven te stimuleren om stappen te maken op het gebied van energiebesparing. De EED-richtlijn vermeldt ook de Europese doelstelling van een 20 procent lagere energieverbruik in de EU in 2020. In de richtlijn staan verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven en sinds juli 2015 zijn twee verplichtingen (artikelen 8 en 14) van kracht. In artikel 8 staat dat grote ondernemingen moeten werken aan energie-audits. En artikel 14 betreft de kosten/baten-analyse bij nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties.

eed audit stappenplan
Stappenplan om de auditplicht te bepalen.

Voorwaarden

De overheid heeft een stappenplan waarmee bedrijven kunnen uitzoeken of de regeling op hen van toepassing is. De regels gelden met name voor (een beperkt aantal) grote bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • meer dan 250 FTE
  • een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
  • een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro

Uitzonderingen

Overigens zijn bepaalde bedrijven ontzien van de EED-verplichting, namelijk bedrijven die al standaard een audit uitvoeren, die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem. De overheid kan bovendien bepaalde bedrijven geheel of gedeeltelijk vrijstellen als ze de energie-auditplicht op een alternatieve wijze invullen, bijvoorbeeld omdat zij een duurzaam keurmerk voeren of de erkende maatregelen aanpak volgen. Verder is het voor ondernemingen die tot een groter concern behoren in bepaalde gevallen een concernaanpak mogelijk.

Vragen?

Erkende consultancybureaus mogen de EED-audits uitvoeren voor bedrijven. Vanuit Alphen Energie of EnergyProof kunnen wij u in contact brengen met gespecialiseerde partners in ons netwerk die we kunnen aanbevelen.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact