Impact Informatieplicht voor ondernemers helder uitgelegd

1 View

Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen van kracht. Deze verplichting moet overheden en bedrijven stimuleren om energiebesparingsmaatregelen te nemen. De wetgeving is echter niet van toepassing op alle bedrijven. Maar geldt die ook voor uw bedrijf?

Belangrijk om weten; u krijgt géén oproep of brief. U moet er zelf achteraan. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over de wet Informatieplicht op een rijtje gezet. Hieronder leest u wat dit betekent en hoe wij u hierbij kunnen helpen.

Wat is de Informatieplicht Energiebesparing eigenlijk?

De wet Informatieplicht Energiebesparing is een uitvloeisel van het Energieakkoord 2013-2020. De overheid verplicht bedrijven hiermee om vóór 1 juli 2019 te melden wat de status is van hun energiebesparende maatregelen. De melding is een nulmeting en over 4 jaar moet u opnieuw rapporteren. Als de wetgeving ook op uw bedrijf van toepassing is, moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.


Informatieve video van RVO over de Informatieplicht


Voor welke bedrijven geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen in 19 bedrijfstakken en die jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) verbruiken. Als dit voor uw bedrijf het geval is, dan moet u voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Maar of uw bedrijf onder de wetgeving valt, kan best lastig zijn om te bepalen. Ons team kan met u meekijken en u indien nodig begeleiden met de melding.

Zijn er nog uitzonderingen?

Voor de meldingsplicht gelden uitzonderingen voor deze bedrijven en instellingen:

 • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet Milieubeheer)
 • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)
 • Type C-inrichtingen (artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer)
 • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Wat zijn de aanvullende verplichtingen in de energie-auditplicht?

Sommige bedrijven moeten ook een energie-auditplicht uitvoeren en indienen. Deze EED geldt voor bedrijven met tenminste 250 fte, een jaaromzet van tenminste €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Bedrijven met de EED-plicht moeten ook voldoen aan de Informatieplicht en de rapportage indienen vóór 5 december 2019.

Wat is de Erkende Maatregelenlijst?

De overheid heeft per bedrijfstak zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren. In die EML staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De geactualiseerde maatregelenlijst is inmiddels gepubliceerd.

Hoe moet de melding worden ingediend?

Bedrijven dienen hun besparingsmaatregelen in bij het eLoket. Dit is de online portal van de overheid waar aanvragen (zoals voor subsidies) digitaal kunnen worden ingediend. Het eLoket is inmiddels ook opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing.

Zijn er kosten verbonden aan de melding?

Er kunnen (jaarlijkse) kosten zijn voor het inloggen op het eLoket. Hiervoor heeft u een e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Let op; de sleutel moet worden aangevraagd en het kan enkele dagen duren voordat u uw sleutel ontvangt. Als wij of onze partner uw aanvraag voor u begeleiden, heeft u geen e-herkenning nodig. Met vragen kunt u contact opnemen met ons team.

Welke gegevens zijn vereist voor een registratie?

De definitieve complete lijst van gegevens voor de rapportage is nog onbekend. Wel is al bekend dat u de volgende gegevens moet aanleveren:

 • KvK-nummer, NAW-gegevens indiener, NAW-gegevens intermediair, bedrijfstak
 • Verbruik elektriciteit, gas en/of warmte
 • Per maatregel in de Maatregellijst (EML) keuze uit de volgende antwoordmogelijkheden:
  • Niet van toepassing
  • Gedeeltelijk uitgevoerd
  • Uitgevoerd
  • Niet uitgevoerd, maar er een alternatieve maatregel getroffen
  • Niet uitgevoerd
 • Indien een alternatieve maatregel is getroffen ter vervanging van de maatregel uit de EML, dan moet u onderbouwen of die maatregel ten minste een gelijkwaardig energiebesparend effect behaalt.
 • Het is niet verplicht een toelichting te geven waarom een maatregel niet is genomen. Wij raden u wel aan om vragen van het bevoegd gezag voor te zijn.

Kan een melding na het indienen nog worden gewijzigd?

Het is mogelijk om na 1 juli via het eLoket nog wijzigingen aan te brengen in uw rapportage. De oorspronkelijke rapportage wordt niet aangepast maar er wordt een nieuwe gewijzigde melding opgesteld door het eLoket, met een nieuw registratienummer.

Is er toezicht op naleving Informatieplicht Energiebesparing?

De overheid heeft in beeld welke bedrijven vallen onder de Informatieplicht. Als dit voor uw bedrijf geldt, krijgt u, net als de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen, vanaf 2 juli 2019 toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan riskeert u een dwangsom.

Hulp of ondersteuning nodig?

De wetgeving rond de Informatieplicht Energiebesparing kan complex zijn. De individuele situatie van bedrijven maakt dat het toch vrij ingewikkeld kan zijn of u in de regeling valt. Bovendien heeft u binnen uw bedrijf wel wat anders aan uw hoofd. Laat ons daarom weten hoe we u kunnen begeleiden. Schroom daarom niet contact op te nemen met ons team met uw vragen.

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact