EnergyProof lanceert nieuwe website

EnergyProof heeft een nieuwe website. Alle informatie over diensten is nu duidelijker en uitgebreider gepresenteerd. De nieuwe site is overzichtelijk en heeft een frisse look & feel in de kleuren van onze huisstijl.

EP_mockup_no_logo 1000x664Het Alphense bedrijf EnergyProof is initiatiefnemer van Alphen Energie. De nieuwe site biedt informatie over onze inkoopdiensten(individuele, collectieve en meetdiensten) en energiemanagement (EnergyPortal, factuurcontrole, netbeheeranalyse, verbruiksrapportage en duurzaamheid). Bij de informatie over de diensten staan links naar gerelateerde nieuwsberichten.

EnergyPortal

Toegang tot onze EnergyPortal is uiteraard ook mogelijk via de nieuwe site. Rechts bovenin de site zit de knop voor het inloggen op de portal. Via deze portal hebben klanten 24 uur per dag op een beveiligde manier toegang tot hun energieverbruiksgegevens. De EnergyPortal geeft klanten snel en overzichtelijk inzage, analyses en rapportages van hun energieverbruik en helpt zo bij het inrichten van efficiënt energiemanagement.


De nieuwe site van EnergyProof is gebouwd door het bedrijf Media Profiler uit Alphen aan den Rijn.

Windhorst Transport deelnemer in Alphen Energie

Windhorst Transport is eerder dit jaar aangesloten bij Alphen Energie en bespaart zo jaarlijks meer dan € 3.000 op de kosten voor gas en elektriciteit. Dit aanzienlijke bedrag is 12 procent van de energierekening van het bedrijf uit Hazerswoude-Dorp. Daarnaast profiteert Windhorst nog van individuele begeleiding met een voordeel van € 4.000 als resultaat.

Directeur Arjan Maaskant van Windhorst Transport is meer dan tevreden over aansluiting bij Alphen Energie want hij bespaart zo flink op de energiekosten van het bedrijf. Maar deelname zorgde voor nog een extra voordeel in de vorm van een teruggave op de energiebelasting van bijna € 4.000 euro, legt Maaskant uit. “We hebben twee elektra- en twee gasaansluitingen in 1 pand en wisten niet dat we daardoor te veel energiebelasting betaalden. De kwestie was nooit aan het licht gekomen als Bart Houtkoop van EnergyProof ons daar niet op had geattendeerd tijdens de intake voor Alphen Energie. De extra maatwerk advisering die Alphen Energie biedt, blijkt een belangrijk pluspunt van het collectief. En de komende jaren betalen we dus ook structureel minder energiebelasting dus dat is helemaal lekker.”

Samen optrekken

windhorst3 750x500Windhorst Transport is een in 1983 opgericht familiebedrijf in Hazerswoude-Dorp dat nog steeds en snel groeit. Het bedrijf specialiseert in warehousing en opslag voor klanten, transport naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland en distributie van levensmiddelen in de Benelux. Hoewel het hem soms ontbreekt aan de tijd, vindt Maaskant dat bedrijven altijd sterker staan door samenwerking. Dat kan in verenigingen zoals VOA of via collectieve inkoop zoals Alphen Energie. “Je profiteert dan van elkaars expertise”, aldus Maaskant.

“We ervaren de ondersteuning vanuit Alphen Energie als heel positief en professioneel. Ze hebben echt kennis van de markt en het lijkt of ze op een heel gunstig moment bij een grote speler hebben ingekocht. Ik heb er zelf ook tijd in gestoken maar er was toch een aanzienlijk verschil tussen wat ik voor elkaar kon krijgen en de tarieven die via Alphen Energie mogelijk zijn.”

Individuele advisering

Het voorbeeld van Windhorst staat niet op zichzelf. Ook andere bedrijven die zich bij Alphen Energie hebben aangesloten, zijn op individuele basis geholpen met analyses van hun energiekosten. “Namens het collectief inventariseren we vrijwel altijd de lopende contracten van het bedrijf en vaak valt ons oog dan op andere besparingsmogelijkheden dan alleen inkoop”, zegt Bart Houtkoop van EnergyProof. “In dit geval kon Windhorst hun verbruik van meerdere panden op één locatie optellen wat voordeliger is met het doorlopen van de energiebelastingstaffels. Dit proces hebben we namens hen begeleid en voor elkaar gekregen dat de regelgeving met terugwerkende kracht is toegepast voor de jaren 2014 tot en met 2017. Het resultaat is dus een forse teruggave en daar zijn we best trots op.”

Odijk Mannenmode deelnemer aan Alphen Energie

Odijk Mannenmode is in februari aangesloten bij Alphen Energie. Door deelname aan het inkoopcollectief bespaart het winkelbedrijf in het centrum van Alphen aan den Rijn jaarlijks ruim 600 euro op de energiekosten.

Mede-eigenaar Sander de Blois van Odijk Mannenmode is een ondernemer als vele andere. Jaarlijks belde hij tegen het einde van de contractperiode met zijn energieleveranciers en kreeg dan een goedkoper aanbod. Door zijn deelname aan Alphen Energie is hij nu voor een langere periode verzekerd van scherpere tarieven en heeft hij bovendien geen omkijken meer naar offertes en contracten. “We worden vaak gebeld door allerlei leveranciers en energiecollectieven”, zegt Sander. “Toch gaf dit nooit een goed gevoel. Doordat ik Bart al ken én hij duidelijk was in wat we gingen besparen, was de keuze snel gemaakt.”

Lokale karakter

De besparing van ruim 600 euro per jaar op elektriciteit en gas door deelname aan het collectief komt voor De Blois neer op zo’n 20 procent van zijn energiekosten. Maar er is meer. Hij vindt het lokale karakter van Alphen Energie ook belangrijk. “Uiteraard is de besparing het belangrijkste want stroom is stroom”, zegt Sander. “Maar als je elkaar een beetje kunt helpen binnen het Alphense is dat alleen maar goed.”

Alphen Energie sponsor van Golfclub Zeegersloot

Alphen Energie is vanaf dit jaar sponsor van Golfclub Zeegersloot en is daarmee een van de business partners van de vereniging. Het Alphense bedrijf EnergyProof, dat het inkoopcollectief begeleidt, hecht veel waarde aan lokale samenwerking en ondersteunt daarom verenigingen in de regio.

GC Zeegersloot heeft ruim 1.000 leden en verwelkomt jaarlijks duizenden gastspelers. De club is dan ook een aantrekkelijk netwerk voor bedrijven en organisaties in de regio. Via de sponsoring krijgt Alphen Energie vooral exposure via de website en in het clubhuis. Er wordt nog gesproken over andere mogelijkheden of acties binnen samenwerking.

Daarnaast vindt Alphen Energie het ook belangrijk om lokale initiatieven en verenigingen te ondersteunen. Zo is Alphen Energie ook sponsor van Dames 1 van Hockeyclub Club Alphen en was het afgelopen zomer een van de sponsors van Alphen d’HuZes 2017.

EnergyPortal

Golfclub Zeegersloot is sinds dit jaar overigens ook deelnemer aan Alphen Energie. Via het inkoopcollectief bespaart de vereniging jaarlijks ruim 800 euro op de energiekosten. Naast deze besparingen maakt Zeegersloot ook gebruik van de EnergyPortal van EnergyProof. De portal is een tool waarmee bedrijven en organisaties snel en overzichtelijk inzicht hebben in hun energieverbruik en energiekosten.

Bedrijven verplicht tot naleving Energieakkoord

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen, schrijft de website van de NOS. De overheid wil de Wet milieubeheer en afspraken in het Energieakkoord gaan handhaven en bedrijven dwingen energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

2018 01 30 infograpic-nev-2016
De afspraken in het Energieakkoord

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de deelnemers aan het Energieakkoord werken aan maatregelen om de naleving van de wet uit 1993 te verbeteren. Dat doen ze omdat de energiebesparing van bedrijven achterblijft bij de doelstellingen uit het Energieakkoord. Meer dan 40 organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord en streven gezamenlijk naar verduurzaming van de samenleving en economie. De partijen zetten zich in voor een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Dit is 100 petajoule aan energiebesparing per 2020, een groei van hernieuwbare energie naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Ook moeten er ten minste 15.000 voltijdbanen bij komen.

Handhaving bleef achter

Het gaat om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Isolatie en ledverlichting zijn de meest voorkomende maatregelen die bedrijven moeten nemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat dat de besparingen uitkomen uit op 75 petajoule wat dus 25 petajoule te weinig is. De opbrengst van betere handhaving wordt geschat op 12,5 petajoule. Handhaving door gemeenten en provincies laat volgens het bericht van de NOS te wensen over.

Opbrengsten

Een commissie onder leiding van Ed Nijpels ziet toe op de voortgang en uitvoering van het akkoord. Als alle bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen hun verplichtingen zouden nakomen, betekent dat een flinke investering, maar ook een lucratieve opbrengst, aldus het NOS-bericht. Nijpels sprak eerder over een investering van 900 miljoen euro en een jaarlijkse opbrengst, na afbetaling, van 400 miljoen euro. Overheden en werkgeversorganisaties zijn het grotendeels eens over aanscherping van de wetgeving. De plannen worden nu doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gelezen opnos.nl

Verder lezenEnergieakkoord

Golfclub Zeegersloot stapt in Alphen Energie

Golfclub Zeegersloot is aangesloten bij inkoopcollectief Alphen Energie. De vereniging had de inkoop van energie eerder dit jaar aanbesteed bij drie aanbieders en heeft eind november gekozen voor Alphen Energie. De EnergyPortal van EnergyProof speelde daarin een centrale rol.

Door aansluiting bij Alphen Energie bespaart Golfclub Zeegersloot gedurende drie jaar ruim 800 euro per jaar op de totale energierekening van de club. In een analyse van de kosten door EnergyProof, het Alphense adviesbureau dat het inkoopcollectief begeleidt, bleek dat de verenging meer kon besparen dan alleen op de tarieven. Bij de keuze voor Alphen Energie speelde de inkoopprijs volgens manager Edwin Hamers van Golfclub Zeegersloot dus wel degelijk een rol maar er waren meer overwegingen. “In het inkooptraject zijn we uitstekend geadviseerd door EnergyProof. Er is een analyse gemaakt en toen bleek dat we naast de inkoopkosten ook fors konden besparen op andere onderdelen van ons energiemanagement. Dat heeft de doorslag gegeven”, zegt Hamers. “Verder hechten we aan het lokale karakter van het collectief. Als golfvereniging zijn we onderdeel van Alphen aan den Rijn en we vinden wederkerigheid onder bedrijven en organisaties in de regio belangrijk.”

EnergyPortal

Belangrijke toegevoegde waarde van Alphen Energie is volgens Hamers ook de EnergyPortal die EnergyProof biedt. De EnergyPortal is een tool waarmee zakelijke klanten snel en overzichtelijk inzage hebben in het energieverbruik en de energiekosten voor hun organisatie. “Met deze informatie kunnen we snel en efficiënt analyses en rapportages maken van het energieverbruik van de vereniging”, zegt Hamers. “Dit inzicht helpt ons bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. We hebben per kwartier een beeld van het energieverbruik en kunnen daar naar handelen. Zo kunnen we de grootste energieslurpers binnen de club vinden en dat levert op de langere termijn mogelijk nog meer geld op.”

Van Mil hecht aan lokale samenwerking in Alphen Energie

Aannemingsbedrijf Van Mil stapt per 1 januari in inkoopcollectief Alphen Energie en bespaart daarmee jaarlijks ruim een kwart van de inkoopkosten van energie. De besparing valt volgens directeur Peter van Mil nog mee omdat vorig jaar is geïnvesteerd in energiebesparing.

Peter van Mil kwam in contact met initiatiefnemer Bart Houtkoop van Alphen Energie tijdens een bijeenkomst van ondernemersvereniging VOA en was meteen verkocht voor deelname aan het collectief. “Ik hoorde veel ondernemers om me heen die erg te spreken waren over het initiatief en dat maakt de keuze makkelijker”, zegt Van Mil. “Sowieso vind ik het belangrijk dat Alphense ondernemers samenwerken en zo de lokale economie steunen. Alphen Energie is daar een goed voorbeeld van.”

Besparingen

Van Mil bespaart met deelname aan Alphen Energie ongeveer 500 euro per jaar en dat komt neer op ongeveer een kwart van de inkoopkosten van elektriciteit en gas. Het bedrijf heeft afgelopen jaar geïnvesteerd energiebesparende maatregelen zoals LED-verlichting in het hele kantoor en een nieuwe CV-installatie met een hoger rendement. “We doen wel degelijk mee voor de besparingen en vanwege het lokale karakter maar ook omdat alle contracten en Alphen Energie ons de hele papierwinkel uit handen heeft genomen. Dat is ideaal. De overstap is geruisloop verlopen. Als je dat zelf moet organiseren, is de drempel gewoon te hoog en kost dat te veel energie”, zegt Van Mil.

Alphen Energie sluit nieuwe deelnemers aan

Alphen Energie heeft in november meerdere nieuwe bedrijven en organisaties aangesloten. Nieuw bij het inkoopcollectief zijn onder andere Parkvilla, Aanneembedrijf Van Mil, Huigen Wonen, Kroes en Partners Ter Aar, Slagerij Marco Ridder en Weideburgh (exploitatie van onroerend goed) en recent Golfclub Zeegersloot.

Bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving besparen via Alphen Energie gemiddeld 37 procent op de inkoop van energie. Voor sommige bedrijven is dat een besparing van duizenden euro’s per jaar. Deelnemende bedrijven worden bovendien ontzorgd want de overstap en contracten met energieleveranciers worden voor deelnemende bedrijven geregeld door het Alphense bedrijf EnergyProof dat het inkoopcollectief begeleid.

EnergyPortal

Bij ingewikkelde kwesties kunnen deelnemers rekenen op individuele begeleiding van EnergyProof. In veel gevallen blijkt namelijk dat bedrijven meer kunnen besparen op de totale energierekening dan alleen op de inkoopkosten. Dit bleek onder andere bij Golfclub Zeegersloot die tevens gebruik gaat maken van de EnergyPortal van EnergyProof. Hiermee heeft de vereniging gedetailleerde inzage in het energieverbruik en zijn ook op de langere termijn additionele besparingen mogelijk.

Ook deelnemen?

EnergyProof begeleidt ook andere inkoopcollectieven waaronder HISWA Energie en het EnergyProof Collectief. Deelnemers besparen tot wel 40 procent op hun kosten van gas en elektriciteit. Ook flink besparen? Bel gerust naar telefoon: 0172 722 612.

 

Parkvilla bespaart met Alphen Energie

Parkvilla stapt per 1 januari over naar Alphen Energie. De aanbieder van kunsteducatie, filmhuisfilms en theatervoorstellingen bespaart zo de komende drie jaar ruim 5.000 euro per jaar op de energiekosten. Interim-directeur Monica Leuring van Parkvilla en initiatiefnemer Bart Houtkoop van Alphen Energie staan samen met een interview in de komende editie van het ondernemersmagazine Alphen INTO Business.

In het artikel zegt Leuring zeer blij te zijn met de ‘onverwacht hoge besparing’ door de deelname aan Alphen Energie. Ze is sinds afgelopen zomer op interim-basis directeur van Parkvilla en deze besparing komt zeer goed uit. “Wij zijn een mensenorganisatie en door deze forse besparingen blijft er meer budget over voor de mensen”, aldus Leuring die persoonlijk contact met Alphen Energie als zeer prettig ervaart. “Als bedrijf ben je met je eigen business bezig en dan schieten de tijd en kennis voor dit soort zaken vaak tekort.”

Helder en begrijpelijk

De timing van het kennismakingsgesprek was goed, vertelt Houtkoop in Alphen INTO Business. “Monica moest sowieso aan de slag met de begroting en omdat het huidige energiecontract bijna afliep, ben ik daar in gedoken. Toen bleek dat er niet alleen veel winst viel te behalen op de tarieven van de inkoop van energie. Ook de kosten van de netbeheerder en het meetbedrijf konden flink omlaag waardoor hun totale energiekosten in de komende jaren flink dalen. Die opties zijn voor Parkvilla op papier gezet in een helder en vooral begrijpelijk overzicht. Waarschijnlijk waren deze besparingen niet aan het licht gekomen als ze het aan haar leverancier had gevraagd of bij een willekeurige collectief was aangesloten.”

Lancering Wintereditie

Lees het hele artikel vanaf 15 december in Alphen INTO Business. Bart Houtkoop is namens Alphen Energie ook aanwezig tijdens de lancering van de Wintereditie van Alphen INTO Business op 15 december in het nieuwe kantoor van Frame Offices in Alphen aan den Rijn.

ACM gaat onduidelijke energiefacturen weer aanpakken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onduidelijke energiefacturen opnieuw aanpakken. De controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de facturen blijft volgens de toezichthouder vaak te slecht en heeft hiervoor eerder al waarschuwingen gegeven.

Onduidelijke energienotaDe ACM heeft de facturen van 40 energiebedrijven onderzocht. Daarvan stuurden er 16 leveranciers duidelijke facturen en moeten 21 bedrijven nog stappen zetten. Drie bedrijven presteerden zo slecht dat de ACM naar eigen zeggen dreigt met een dwangsom als ze de zaken begin volgend jaar niet orde hebben. Namen van energieleveranciers die de waarschuwing hebben gekregen, maakt de ACM niet bekend.

Begrijpelijkheid

Consumenten hebben recht op een energierekening die zij kunnen controleren en begrijpen, vindt de ACM die vooral de begrijpelijkheid van facturen heeft onderzocht. Er is gekeken of die makkelijk te herleiden zijn naar het contract en of tariefwijzigingen afzonderlijk zichtbaar waren. Directeur Bernadette van Buchem van de ACM zegt dat bijna de helft van de consumenten de energierekening doorneemt. “Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs”, aldus van Buchem.

Energiebedrijven

De energiebedrijven die die volgens de ACM voldoen aan de uitgangspunten van controleerbare en begrijpelijke facturen zijn: WoonEnergie, om, NLE, DVEP Energie, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, Essent, HVC, MAIN Energie, Oxxio, Qurrent, Qwint Energie, Pure Energie, ServiceHouse en Vandebron.

BronACM

Logo Alphen Energie

Over ons

Alphen Energie verzorgt de collectieve inkoop van energie voor bedrijven en organisaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Deelnemers besparen jaarlijks gemiddeld € 7.300 euro, ofwel 37 procent, op de kosten van gas en elektriciteit. Zaken als overstap en contracten worden allemaal geregeld voor deelnemende bedrijven. Alphen Energie is een initiatief van het Alphense bedrijf EnergyProof.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor informatie en updates rondom Alphen Energie, we beloven je niet te spammen!

Contact